Jeg mener jeg har fått feil pris på faktura, for jeg bruker ikke data!