Hvorfor kommer det nye priser? Hvem bestemmer prisene?

Stian -

Nye priser, et samarbeid i hele EU/EØS.

Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett

 
Reguleringen av internasjonal gjesting gjelder bruk av mobile tjenester i EØS-området og omfatter per i dag pristaksregulering for taletrafikk, SMS og datatrafikk, samt ulike krav til informasjon til sluttbruker. Målsetningen for reguleringen av internasjonal gjesting er at det ikke skal koste mer å bruke telefonen på reise innenfor EØS enn i hjemlandet.

Les mer om avtalen her:

NKOM

 

EUs forordning 2015/2120 om internasjonal gjesting og nettnøytralitet (Telecom Single Market) ble tatt inn i EØS-avtalen 29. april 2016. Forordningen trer imidlertid ikke i kraft med en gang ettersom de tre EØS/EFTA landene har tatt forbehold om de ulike nasjonale parlamentenes samtykke først. For Norges del er det reglene om nettnøytralitet som krever lovendring og dermed behandling i Stortinget.

 

Norske myndigheter mener imidlertid at de nye reglene om internasjonal gjesting kan og bør tre i kraft så raskt som mulig. Samferdselsdepartementet arbeider derfor med å gjennomføre forordningens artikkel 7 som gjelder internasjonal gjesting i ekomforskriften § 2-7, slik at denne kan gjøres gjeldende fra 1. juni 2016. Norske mobiltilbydere må derfor forberede seg på at de nye reglene om internasjonal gjesting vil bli gjeldende fra denne datoen.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.