Kredittvurdering i PepCall

Stian -

Kredittvurdering

 

 

I etthvert kundeforhold som forutsetter kreditt fra PepCall vil det bli foretatt en kredittvurdering av Kunden. PepCall forbeholder seg retten til å bestemme en kredittgrense for de tjenestene som til enhver tid leveres til Kunden.

PepCall har fastsatt en generell kredittgrense på kr. 3.000 for bruk av Tjenesten og vil håndheve grensen basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Gjenpartsbrev vil sendes elektronisk til Kundens e-post- eller postadresse.

Ved nådd kredittgrense kan PepCall stoppe leveranse av Tjenesten på kreditt, herunder sperre abonnementet, inntil Kunden har gjort opp alle utestående krav. PepCall kan kreve at Kunden forskuddsbetaler for tjenestene som leveres eller ber om sikkerhet for riktig betaling ved forfall. PeCcall kan, uten å måtte oppgi grunn, avslå å inngå kontrakt med Kunden.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.