Hvorfor blir mine SMS sendt som MMS?

Stian -

 

Hvorfor konverteres SMS-meldinger til MMS-meldinger?

SMS-meldinger kan bli konvertert til MMS-meldinger i følgende situasjoner:

1) Når du sender en lang SMS-melding

I noen enheter konverteres meldingstypen fra SMS-tekstmelding til MMS-multimediemelding hvis lengden på meldingen overskrider den enhetsbestemte innstillingen, som vanligvis er 5–10 SMS-undermeldinger (rundt 760–1520 tegn). Hvis meldingen er lengre, konverteres den til MMS for å unngå eventuelle problemer ved håndteringen av lange tekstmeldinger i mottakerenheten. Prisen på en SMS-melding som består av flere undermeldinger som er knyttet sammen, kan også være høyere enn prisen på én enkelt MMS-melding.

Konverteringen fra SMS-tekstmelding til MMS-multimediemelding skjer når den automatiske meldingstypen er valgt i meldingsinnstillingene. Dette er standardmodusen der enheten prøver å automatisk velge den beste modusen for meldingen.

Du kan unngå konverteringen fra SMS til MMS ved å velge Valg > Sendingsvalg > Meldingstype > Tekst når du skriver meldingen i tekstmeldingsvinduet. Meldingen sendes da alltid som SMS-tekstmelding og blir ikke konvertert til MMS.

Maksimalt antall SMS-undermeldinger som er knyttet sammen, kan være opptil 10 (rundt 1520 tegn). I multimediemodus kan meldingen være lengre.

2) Telefonnummer er ikke angitt i brukerkontaktinformasjon.

Hvis du sender en SMS til en eller flere mottakere og en av mottakerne bare har e-postadresse og ikke telefonnummer, konverteres SMS-meldingen til MMS. Dette er uavhengig av antallet mottakere.Du unngår konverteringen til MMS ved å fjerne kontaktene som det ikke er registrert et telefonnummer for, fra mottakerlisten.

 

Les gjerne denne artikkelen: pass-deg-for-sms-fella fra Tek.no 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.